Ställ in Premium Mail/Mobile Sync (Exchange ActiveSync) på iPhone

Steg 1 – Gå till Inställningar > Konton och lösenord

Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Konton och lösenord.

iphone-10-eas-settings-mail.png

Steg 2 – Tryck på Lägg till konto

Tryck på Lägg till konto.

iphone-10-eas-accounts-add.png

Steg 3 – Tryck på Exchange

Välj Exchange som kontotyp.

Tap Exchange as account type

Steg 4 – Ange din e-postadress

  1. Ange den e-postadress som du vill ansluta till.
  2. Ange en beskrivning för kontot.
  3. Tryck på Nästa.
Enter your email address and a description of the account

Steg 5 – Konfigurera manuellt

Tryck på Konfigurera manuellt.

eas-configure-manually.png

Steg 6 – Ange ditt lösenord

  1. Ange e-postkontots lösenord, d.v.s. samma som du använder i webbmailen.
  2. Tryck på Nästa.
Enter your email password

Steg 7 – Inaktivera anteckningar och påminnelser

I nuläget går det inte att synka anteckningar och påminnelser, så vi rekommenderar att man inaktiverar det.
Tryck på Spara för att spara inställningarna.

Disable notes and reminders

Steg 8 – Klart!

Ditt konto är nu inställt, och e-post, kontakter och kalendrar synkroniseras automatiskt.

All done! It may take a while until all emails are synced

Obs: Det kan ta en stund innan alla mail och mappar har synkroniserats och syns på din iPhone.